persiangig

آخرین اخبار در مورد عدلیه رضاشاهی

33 هزار سند علیه عدلیه رضاخانی

نویسنده کتاب عدلیه رضاشاهی گفت: اگر عدلیه دوران رضاشاه عملکرد موفقی داشت، چرا مجلس و دولت وقت پس از شهریور ۱۳۲۰ با سیل عریضه‌ها مواجه شد؟ امروزه حدود ۳۳ هزار برگ سند از تظلم‌خواهی مردم موجود است. خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ: در سده اخیر تأکید بر ایجاد سیستم نوین قضایی توسط رضاخان، هماره مورد تأکید حامیان وی بوده است. این در حالی است که سیاهه اقدامات علی‌اکبر داور در عدلیه ایران، بیش و پیش از هر چی ...