persiangig
11 مرداد 1401 - 13:28

اختصاص اعتبار ۲۰۰ میلیاردی برای تقویت تجهیزات نجات غریق و امدادی

بهادری جهرمی گفت: پیرو گزارشی که وزیر ورزش در خصوص وضعیت وجود نجات غریق و عملیات امدادی برای سواحل شمالی دادند مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در جهت تقویت این تجهیزات در نظر گرفته شد.

دریافت

5 MB

دریافت

5 MB

دریافت

5 MB5 MB

منبع: مهر
شناسه خبر: 518426