persiangig
10 مرداد 1401 - 15:59

آمار‌های کرونا صعودی است

آمار‌های مربوط به کرونا در خراسان جنوبی نسبت به تیر افزایش دارد.

شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: در دهه آخر تیر ۶ مورد فوت کرونایی در استان ثبت شد که این آمار در دهه اول مرداد به ۱۱ مورد افزایش یافته است.

کرونااو افزود: همچنین متوسط روزانه موارد بستری تنفسی از ۴۱ نفر در دهه آخر تیر به ۶۶ نفر در دهه اول مرداد (۶۱ درصد افزایش) رسید.

شریف زاده گفت: متوسط روزانه بیماران کرونا مثبت بستری هم از ۳۳ نفر در دهه آخر تیر به ۵۷ نفر در دهه اول مرداد رسید و ۷۳ درصد افزایش یافت.

کرونا مثبتدبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: متوسط روزانه بیماران کرونا مثبت بستری در ICU هم از ۳ مورد به ۱۳ مورد رسید و ۳۳۳ درصد افزایش یافت و ۴ برابر شد.

او گفت: بیماران بدحال از ۰.۴ به سه نفر افزایش یافت که حکایت از افزایش۶۵۰ درصدی و رشد ۷ برابر‌ی بیماری دارد.

باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند

شناسه خبر: 512954